Wycinka drzew trudnodostępnych metodą alpinistyczną


1. Wycinka z marszu

Ta metoda może być stosowana w sytuacjach, gdzie jest odpowiednia ilość miejsca, odpowiednio duża przestrzeń do położenia drzewa na ziemię w całości. Pilarz ścina drzewo tuż nad ziemią. Oczywiście musi on posiadać wiedzę i doświadczenie by móc obalić drzewo dokładnie w zamierzonym przez siebie kierunku. Przy tej metodzie czasami zachodzi konieczność użycia do pomocy: lewarów, klinów, lin kierunkowych, dzwigni-obracaków, i innych. Teoretycznie metoda ta angażuje najmniej sprzętu ale może być przyczyną spektakularnej klęski pilarza. Stosuje się ją najczęściej w lasach.


Realizacje
Wycinka z marszu dzień po dniuDzień pierwszy

Dzień drugi

Dzień trzeci - po wykarczowaniu karp

2. Wycinka sekcyjna od góry, przy pomocy podnośnika koszowego

Jest bardzo bezpiecznym sposobem wycinki. Operator podnośnika wraz z pilarzem wycinają drzewo kawałek po kawałku, konar po konarze. Ponadto mogą precyzyjnie zrzucać urobek w wyznaczone miejsce. Metoda to sprawdza się przy usuwaniu drzew obumarłych, pochylonych lub zbyt cienkich by mógł na nie wejść człowiek. Jest to metoda dużo szybsza niż wycinka metodą alpinistyczną. Wymaga użycia podnośnika koszowego czyli tzw zwyżki. Nasi pilarze mają uprawnienia Urzędu Dozoru Techniczego do pracy na podnośnikach koszowych.

3. Wycinka drzew trudno dostępnych metodą alpinistyczną

Nasze podnośniki zapewniają nam dostęp do większości drzew. Czasami jednak zdarza się tak, że drzewo przeznaczone do wycinki rośnie w miejscu, do którego żaden, najmniejszy nawet podnośnik nie jest w stanie dojechać. W takich miejscach, gdzie wykluczone jest użycie podnośnika koszowego niezastąpieni są nasi arboryści. Arborysta, niekiedy mylnie nazywany alpinistą, to osoba, która, mówiąc najprościej, wspina się na drzewo. Wymagana jest w tym przypadku umiejętność posługiwania się linami i przyrządami stosowanymi w alpinistyce. Oprócz tego konieczne jest posiadanie doświadczenia i technika pracy, nie tylko siła mięśni.Zajmujemy się również zawieszaniem banerów, reklam na wysokości. Wykonujemy kompleksowe usługi wysokościowe.