Wycinka drzew trudno dostępnych metodą alpinistyczną

Nasze podnośniki zapewniają nam dostęp do większości drzew. Czasami jednak zdarza się tak, że drzewo przeznaczone do wycinki rośnie w miejscu, do którego żaden, najmniejszy nawet podnośnik nie jest w stanie dojechać. W takich miejscach, gdzie wykluczone jest użycie podnośnika koszowego niezastąpieni są nasi arboryści. Arborysta, niekiedy mylnie nazywany alpinistą, to osoba, która, mówiąc najprościej, wspina się na drzewo. Wymagana jest w tym przypadku umiejętność posługiwania się linami i przyrządami stosowanymi w alpinistyce. Oprócz tego konieczne jest posiadanie doświadczenia i technika pracy, nie tylko siła mięśni.