Wycinka sekcyjna od góry, przy pomocy podnośnika koszowego

Jest bardzo bezpiecznym sposobem wycinki. Operator podnośnika wraz z pilarzem wycinają drzewo kawałek po kawałku, konar po konarze. Ponadto mogą precyzyjnie zrzucać urobek w wyznaczone miejsce. Metoda to sprawdza się przy usuwaniu drzew obumarłych, pochylonych lub zbyt cienkich by mógł na nie wejść człowiek. Jest to metoda dużo szybsza niż wycinka metodą alpinistyczną. Wymaga użycia podnośnika koszowego czyli tzw zwyżki. Nasi pilarze mają uprawnienia Urzędu Dozoru Techniczego do pracy na podnośnikach koszowych.